Curriculum Vitea

BEROEPSKWALIFICATIES:

Algemene beroepsbekwaamheidsregistratie NVO dd. okt. '97 registratienr. A 1389. Beroepsbekwaamheidsregistratie Diagnostiek NVO dd. juni '98 registratienr. 989. Gezondheidszorgpsycholoog per 11 febr. '99 opgenomen in BIG-register nr. 19049273225. Opleiding tot Supervisor Orthopedagoog-Generalisten NVO, Groningen 2009.

Jan Schrurs is lid van de volgende beroepsverenigingen: NVO en NIP

CURSUSSEN en NASCHOLING:

Heykoop, "Observatie m.b.v. video", Kath. Leergangen, "Cursus Autisme", P.A.O. "Omgaan met probleemgedrag bij verstandelijk gehandicapten", P.A.O. "Pedodiagnostiek", P.A.O. "Communicatiepoblematiek bij autisme", Orion "Video-interactie-begeleiding" K.U.N. "Neuro-psychologische diagnostiek", A.A.M.R. "Classificatie volgens AAMR", K.U.N. "Communicatietrainer bij autisme", OSO "Actieonderzoek".

ACTIVITEITEN ALS DOCENT:

Voorlichting, cursussen en lezingen: "Autistische kinderen", Docent: Voorlichting: "Omgaan met moeilijk gedrag", Docent Centrale RINO-Groep: "Basiscursus Autisme en verstandelijke handicap", Docent SPD/NVA-oudercursussen: "Autisme", Docent "Cursus autisme en arbeid".

Docent Fontys OSO M SEN leerroute Autismespecialist, sinds augustus 2004.

Docent onderzoeker in Matra project "I am an adult person" Belarus, 2008-2010.

Onderzoeker in kenniskring "interdisciplinair werken in de context van onderwijs en zorg" van Heliomare en Fontys OSO vanaf januari 2010.

PUBLICATIES:

J.B.J. Schrurs, "Autistische kinderen op een ZML-school",diagnostiek met AUTI-schaal, PEP-test en Video-observaties", In: Speciaal Onderwijs, jrg. 26 nr.2,februari 1991.

J.B.J. Schrurs, "Een handleiding voor jezelf, naar een communicatieve benadering voor kinderen met autisme", In: Van horen zeggen, jrg. 39 nr. 2, juni '98.

J.B.J. Schrurs: "Laat me zien wat ik moet leren", In: Tijdschrift voor Psychomotorische Kindertherapie en Educatie, nr. 1. 2001.

R. Manders en J. Schrurs: "Handleiding voor jezelf, een praktische methode voor psycho-educatie aan kinderen en jongeren met o.a. autisme spectrumstoornis", Meijel, 2004.

R. Manders en J. Schrurs: "Handleiding voor jezelf, een praktische methode voor psycho-educatie aan kinderen en jongeren met o.a. autisme spectrumstoornis", In: Tijdschrift voor Remedial Teaching, maart 2005.

J. Schrurs, "Psycho-educatie bij personen met Autisme Spectrum Stoornissen, wat zeg je van jezelf", Meijel, 2009.

J.Schrurs, "Video interaction guidance to improve the OT process" In: Kienhuis, J., Van Lieshout, N.& Schrurs, J. (2010), "I am an adult person: Development and implementation of Occupational Therapy in Belarus, Minsk, Belarus.

Minenkova, I & Schrurs, J. (2010) "Client research and TTAP results" In: Kienhuis, J., Van Lieshout, N.& Schrurs, J. (2010), "I am an adult person: Development and implementation of Occupational Therapy in Belarus, Minsk, Belarus.

Kienhuis, J., Van Lieshout, N.& Schrurs, J. (2010), "Training the trainer", In: Kienhuis, J., Van Lieshout, N.& Schrurs, J. (2010), "I am an adult person: Development and implementation of Occupational Therapy in Belarus, Minsk, Belarus.

LEZINGEN /PRESENTATIES:

November 2000 Congres autisme vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie Workshop: "Laat me zien wat ik moet leren".

April 2004 Inservice OCA "Handleiding voor jezelf", psycho-educatie bij autisme.

November 2005 Plantijn Hogeschool "Handleiding voor jezelf" over autisme en de puberteit, studiedag.

Oktober 2006 CCE/Tripode Rosmalen "Werken tot je er bij neer valt"!!? presentatie dvd arbeid en ASS.

November 2006 OCA Antwerpen TTAP TEACCH Transition assessement profile, workshop.

Oktober 2006 SIG Gent "Handleiding voor jezelf" over individuele begeleiding bij autisme, studiedag.

Maart 2007 OCA Antwerpen "Handleiding voor jezelf" over psychologische begeleiding bij autisme, studiedag.

Mei 2007 OCA Warschau (Polen) TTAP tweedaagse training.

Maart 2008 SIG Gent "Handleiding voor jezelf" over psychologische begeleiding bij autisme.

Maart 2009 Symposium Alle Taal Centraal de Taalbrug en Sint Marie Eindhoven"Zie je wat ik bedoel?" over omgaan met moeilijk gedrag.

November 2009 Omgaan met moeilijk gedrag, studiedag klassenassistenten, Zwolle.

Maart 2010 Inservice Fontys OSO Oost Malle "With sence and simplicity" over psychologische begeleiding bij autisme.

April 2010 International conference Special education Pedagogical University Maxim Tank Minsk, Belarus, "Video interaction guidance".

November 2010 Het Congres Papendal "Wat zeg jij van jezelf" Over psycho-educatie bij autisme.

<

naar pagina 3