Praktijk Drs. Jan Schrurs Orthopedagoog/ GZ-psycholoog.

Dr. Ina Miniankova, Orthopedagoog.

't Stepke 4, 5963 HE HEGELSOM, tel. 077-3989161 of 0613490233

Deze praktijk voor orthopedagogische en psychologische diagnostiek, behandeling en begeleiding is vooral gespecialiseerd in kinderen, jongeren en volwassenen met autisme spectrumstoornissen.

Deze praktijk voldoet aan de visitatie kwalificatie eisen van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen, oktober 2013)

U kunt hier terecht voor vragen rondom:

DIAGNOSTIEKOrthopedagoog / GZ-psycholoog autisme
BEGELEIDINGOrthopedagoog / GZ-psycholoog autisme
BEHANDELINGOrthopedagoog / GZ-psycholoog autisme
SUPERVISIEOrthopedagoog / GZ-psycholoog autisme
CURSUSSENOrthopedagoog / GZ-psycholoog autisme

PROGRAMMA:
"POSITIEF GEDRAG OP SCHOOL" (meer info)"

Bestellen

naar pagina 2