Registraties.

Om een aantal beroepsactiviteiten te kunnen en mogen verrichten zijn door de verschillende beroepsverenigingen en de overheid kwalificatie eisen afgesproken om de kwaliteit te kunnen waarborgen.

Algemene beroepsbekwaamheidsregistratie NVO dd. okt. 1997 registratienr. A 1389.

Beroepsbekwaamheidsregistratie Diagnostiek NVO dd. juni 1998 registratienr. 989.

Registratie Orthopedagoog Generalist NVO dd 1 mei 2001 registratienr. G0133.

Gezondheidszorgpsycholoog per 11 febr. '99 opgenomen in BIG-register nr. 19049273225.

Supervisor Orthopedagoog-Generalisten NVO, Groningen 2009

naar pagina 11