Orthopedagoog / GZ-psycholoog autisme

Even voorstellen

Mijn naam is Jan Schrurs. Ik werk al sinds 1981 met mensen met autisme. Mijn eerste ervaringen met autisme heb ik opgedaan in een eigen klas, waarin enkele leeringen zaten met gedrag dat ik niet begreep. Later bleek dat er bij hen sprake was van autisme. Omdat ik hen wilde leren begrijpen ben ik me verder gaan scholen, wat er uiteindelijk toe leidde dat de school in 1991 Centrumschool voor autisme werd.

Sinds 1999 heb ik als orthopedagoog/ GZ-psycholoog mijn eigen praktijk. Bovendien werk ik als docent / onderzoeker bij Fontys Opleidingen Speciale Onderwijszorg (OSO) in de opleiding tot Master EN (Educational Needs). Tot 2011 was ik als docent betrokken bij de opleiding tot Autisme Specialist. In 1992 ben ik als orthopedagoog afgestudeerd aan de Universiteit van Leiden.

Daarvoor heb ik gewerkt als leraar, adjunct directeur en orthopedagoog in het Speciaal Onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerenden en voor kinderen met taal- en spraakstoornissen.

Ik ben lid van de volgende beroepsverenigingen:
NIP Nederlands Instituut voor Psychologen
NVO Nederlandse Vereniging voor pedagogen en Opvoedkundigen

Sinds februari 1999 ben ik opgenomen als GZ-psycholoog in het BIG register.

REGISTRATIE CRKBO: Het scholingsaanbod is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

SAMENWERKING: Er wordt samengewerkt met AUTISMEPUNT en PRAKTIJK MARIETTE KUPER (psychiater), beide te Eindhoven.

Voor meer informatie mbt publicaties, presentaties, kwalificatie, nascholing, e.d. klik hier

naar pagina 3