PROGRAMMA "POSITIEF GEDRAG OP SCHOOL VOOR KINDEREN MET ASS".


Individueel programma om de schoolcultuur te leren.

ISBN: 9789044129465
Prijs: 33,80 euro.
Uitgever: Uitgeverij Garant.

Over het boek:
Positief gedrag op school is een individueel gericht programma dat het sociale gedrag van leerlingen beoogt te definieren, aan te leren en te ontwikkelen, zodat de schoolprestaties en het emotionele welbevinden bevorderd en gegarandeerd worden.
Het is ontworpen voor leerlingen met ASS -autismespectrumstoornissen, maar vanwege het visuele en expliciete karakter van het programma is het ook geschikt voor leerlingen die een risico lopen gedragsproblemen te ontwikkelen, zoals leerlingen met communicatieproblemen, ontwikkelingsachterstanden, NLD - Non-verbale leerstoornissen en leerlingen met een andere culturele achtergrond.

Het doel van dit programma is om een voorspelbare, consistente en positieve cultuur in alle contexten van de school (klas, gang, gymlokaal, eetzaal en zelfs de schoolbus) te bewerkstelligen voor leerlingen en schoolteams. Het programma richt zich door preventief handelen op het voorkomen van probleemgedrag van leerlingen en het beloont consistent de leerlingen die het adequate gedrag vertonen.

Alle onderwijskundige procedures (cartooninstructie, gevisualiseerde sociale scenario's en video-modeling) zijn gericht op de ontwikkeling van zelfregulatie en gebaseerd op visuele ondersteuning, met als doel adequaat schoolgedrag te verduidelijken. De betrokkenheid van ouders en leerlingen is essentieel om de ondersteuning van positief schoolgedrag tot een succes te maken.

De werkbladen en de video's zijn via de website van GARANT met de code in het boek te downloaden.

Bestellen

Terug naar cursussen