Diagnostiek.

home

Het kan zijn dat u nog een brede algemene hulpvraag heeft en dat nog niet echt bekend is waar de mogelijke problemen vandaan komen of dat er een mogelijke verklaring is voor de ervaren klachten. Dan kan het nuttig zijn om eerst diagnostiek te laten verrichten.

Indien u zich aan wilt melden voor diagnostiek dan volgt er altijd eerst een afspraak voor een INTAKEGESPREK. In dit gesprek waar worden de klachten uitgebreid besproken. Ook wordt de voorgeschiedenis van de client in kaart gebracht door de algemene ontwikkelingsmijlpalen aan de orde te stellen.

Op deze wijze wordt geprobeerd een goed beeld van de client te krijgen zodat de juiste onderzoeksmiddelen kunnen worden gekozen voor het onderzoek.

U krijgt altijd enkele vragenlijsten mee naar huis om zelf in te vullen.

Het voor diagnostiek bij kinderen ook nodig zijn om de school erbij te betrekken en in dit geval kan het nodig zijn om een observatie op school in te plannen. In ieder geval krijgt u vragenlijsten mee naar huis om die door de leraar te laten invullen.

Na dit intakegesprek volgt het eigenlijke ONDERZOEK. Dit vindt meestal plaats op een ochtend en duurt meestal tussen de 2 1/2 en 3 uur.

Als dit onderzoek voor kinderen geldt dan hoeft u er meestal niet de hele tijd bij aanwezig te zijn, maar het kan natuurlijk wel zo zijn dat dit beter is voor uw kind. Hierover zal altijd met u worden overlegd.

U krijgt voor uw kind een programma mee voor het onderzoek zodat hij of zij hierop goed voorbereid is.

Na het onderzoek worden alle resultaten uitgewerkt en wordt er een verslag gemaakt van de onderzoeksbevindingen. Aan het einde van het verslag volgen de conclusies en het advies. U moet erop rekenen dat er een periode van 3-4 weken zit tussen de dag waarop het onderzoek plaats vindt en waarop u het verslag thuis gezonden krijgt.

Er wordt dan met u een afspraak gemaakt om het verslag met de conclusies en de adviezen te bespreken in het ADVIESGESPREK. Afhankelijk van de bespreking krijgt u hierna een definitieve versie van het verslag toe gezonden.

Na afloop van dit hele proces krijgt u de factuur toegezonden.

naar pagina 4