Behandeling en begeleiding.

Het kan zijn dat u vraagt om behandeling van uw klachten. In geval van behandeling wordt er na het INTAKEGESPREK een BEHANDELPLAN gemaakt en met u besproken.

Indien u hiermee accoord gaat kan de behandeling starten. U krijgt vooraf een ROM vragenlijst toegestuurd via Telepsy, om de beginsituatie te bepalen.

Elke behandeling heeft na 5 sessies een tussentijdse evaluatie, waarin wordt gekeken of het aanbod aansluit. Na afloop van de behandeling, vaak na 10 sessies, volgt een EINDEVALUATIE en nameting met een ROM-vragenlijst en een tevredenheidsvragenlijst.

Soms wordt nog om om hulp en ondersteuning bij begeleiding gevraagd.

Sommige behandelingen staan in het teken van het ontwikkelen van een beter zelfbeeld, het versterken van persoonlijke kwaliteiten en het analyseren van practische voorvallen. Dit kan leiden tot meer zelfinzicht en/of beter inzicht in het denken en handelen voor anderen (ouders of partners). Ik maak daarbij vaak gebruik van de methodiek: "Handleiding voor jezelf" en ontwikkelen zelf creatief nieuwe passende materialen om te gebruiken. Ouders kunnen worden begeleid in hun opvoeding en soms hoeft er geen direct client contact te zijn.

Orthopedagoog / GZ-psycholoog autisme

Als er specifieke klachten zijn kan BEHANDELING worden ingezet. Bij behandeling maak ik gebruik van cognitieve technieken die in de praktijk uitgewerkt zijn in een ABC-schema of VDVD-schema. Ook maak ik in geval van angstklachten gebruik van de methodieken "Denken + Durven = Doen" of het "Vrienden-programma".

Tevens worden technieken uit Mindfulness gebruikt of concentratie taken bedacht die op maat worden gemaakt voor de betreffende client.

Orthopedagoog / GZ-psycholoog autisme Orthopedagoog / GZ-psycholoog autisme

naar pagina 5