Cursussen.

Orthopedagoog / GZ-psycholoog autisme

Wij verzorgen cursussen op maat en bij u op locatie voor leraren, groepsleiding, begeleiders en andere professionals, met betrekking tot verschillende onderwerpen. Ook kunnen er in overleg nog andere onderwerpen worden aangeboden als "studeren met autisme". Er wordt altijd gewerkt met verschilende werkvormen, waarbij de eigen praktijk/ het eigen leven, al dan niet ondersteund met beeldmateriaal, ingebracht kan worden. Afhankelijk van het door u gewenste aanbod krijgt u studiemateriaal uitgereikt.

WERKWIJZE: Indien u interesse heeft in een cursus kunt u contact opnemen met mij en dan volgt een intakegesprek. Hierna wordt u een concrete offerte voor het gewenste cursusaanbod toegezonden. De kosten voor een dagdeel bedragen 550 euro. Als u akkoord gaat zendt u deze ondertekend retour en worden er concrete data afgesproken voor de realisering van de cursus. Als de cursus is aflopen ontvangt u een factuur Contract en voorwaarden.

Na afloop ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname en worden zij uitgenodigd een evaluatieformulier in te vullen.

  Basiscursussen (voor iedereen)

 1. INTRODUCTIE VAN AUTISME: Basisinformatie over autisme. Wilt u meer weten klik dan hier.
 2. AUTISME EN ARBEID: Basiscursus gerelateerd aan arbeid. Wilt u meer weten klik dan hier.
 3. AUTISME EN COMMUNICATIE: Basiskennis over communicatie bij autisme. Wilt u meer weten klik dan hier.
 4. Verdiepingscursussen (als vervolg op een van de basiscursussen)

 5. AUTISME EN UITDAGEND GEDRAG: Er volgt een grondige verdieping op gedragsvraagstukken, de betekenis hiervan en hoe hier mee om te gaan. Wilt u meer weten klik dan hier.
 6. PSYCHO-EDUCATIE BIJ AUTISME: Voor cursisten die al basiskennis hebben en die ervaringen hebben met psycho-educatie. Wilt u meer weten klik dan hier.
 7. GESPREKKEN VOEREN MET PERSONEN MET AUTISME: Vervolg dat specifiek ingaat op verbale communicatie en conversaties. Wilt u meer weten klik dan hier.
 8. AUTISME EN TRANSITIE: in voorbereiding. Wilt u meer weten klik dan hier.
 9. PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING EN BEHANDELING BIJ AUTISME: Verdieping op aspecten van psychologische begeleiding en behandeling. Wilt u meer weten klik dan hier.
 10. Jan Schrurs heeft in 2009 het boek: "Wat zeg je van jezelf" over psycho-educatieve begeleidng bij personen met autisme geschreven. Hierin worden achtergronden, opvattingen en de concrete werkwijze verder uitgewerkt. Het boek is te koop bij Uitgeverij VIA te Meijel.

  home

  naar pagina 7