Aanmelden.

Orthopedagoog / GZ-psycholoog autisme

Als u zich wilt aanmelden dan kan dit telefonisch: 077-3989161 of 06-13490233. Ook kunt u dit schriftelijk doen door een email te zenden naar j.schrurs@iae.nl

U dient ook eerst een verwijskaart te halen bij uw huisarts en die mee te brengen op de eerste behandelafspraak. U dient uw burgerservicenummer en het polisnummer van uw ziektekostenverzekering mee te brengen.

naar pagina 8