GESPREKKEN VOEREN MET PERSONEN MET AUTISME.

CURSUSINHOUD:

Aan bod komen algemene aspecten van gespreksvoering. Deze cursus wordt nog verder inhoudelijk uitgewerkt.

Duur:

De cursus bestaat uit 3 dagdelen van telkens van 4 uur. Er worden theoretische achtergronden gepresenteerd, bediscussieerd en uitgewisseld. Ook is er aandacht voor praktische werkvormen.

Terug naar cursussen