PSYCHO-EDUCATIE BIJ AUTISME.

Cursusinhoud:

Aan bod komen: de voorwaardelijke aspecten voor goede psycho-educatie voor mensen met autisme en de professional. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan de invloeden van diagnostiek, het tijdstip van psycho-educatie, omgaan met weerstand, het ontwikkelen van het zelfbeeld en zelfinzicht, stressreductie en oplossingen voor praktische problemen. Het doel is inzicht te krijgen in sterke kanten en uitdagingen, bewustwording van emoties en gevoelens, alternatieve oplossingen bedenken en zoeken, ontspanning en stressreductie en perspectief leren houden en uitwerken.

Duur:

De cursus bestaat uit 2 dagdelen van telkens van 4 uur. Er worden theoretische achtergronden gepresenteerd, bediscussieerd en uitgewisseld. Ook is er aandacht voor praktische werkvormen.

Jan Schrurs heeft in 2009 het boek: "Wat zeg je van jezelf" over psycho-educatieve begeleidng bij personen met autisme geschreven. Hierin worden achtergronden, opvattingen en de concrete werkwijze verder uitgewerkt. Het boek is te koop bij Uitgeverij VIA te Meijel.

home

Terug naar cursussen