CONTRACT EN VOORWAARDEN.

CONTRACT:

De door u getekende offerte is het samenwerkingscontract. Hierin staan de concrete afspraken opgenomen over: de cursuskosten, de kosten voor het cursusmateriaal, de betalingsvoorwaarden, de afgesproken betalingstermijnen, de wijze van betaling, de duur van het contract, de annuleringsvoorwaarden en mogelijkheden tot restitutie van kosten, eventuele garantiebepalingen en de bedenktijd van 7 werkdagen.

VOORWAARDEN:

Er kunnen voorwaarden staan opgenomen: over het copyright en de eigendomsrechten van het cursusmateriaal, de condities waaronder de cursus eventueel niet doorgaat, de begeleiding en diensten die zijn inbegrepen.

Vooraf zal een plan van dienstverlening, met offerte, waarin een duidelijke omschrijving van de te verrichten activiteiten worden toegezonden. Ook worden hierin de frequentie en de duur van de activiteiten vermeld. Na accordering zullen verdere afspraken worden gemaakt.

TARIEVEN:

De gehanteerde tarieven zijn bepaald conform de standaard richtlijnen voor tarieven voor zelfstandig gevestigde psychologen (82,50 euro). Een vergoeding voor behandeling door ziektekostenverzekeraars is gebonden aan voorwaarden. U dient in de meeste gevallen bij uw huisarts een verwijskaart te vragen. Vraag van te voren goed of behandeling door een vrijgevestigde GZ-psycholoog vergoed wordt.

KLACHTENREGELING:

Ondergetekende is lid van de NVO, NIP en tevens als gezondheidszorgpsycholoog opgenomen in het BIG-register. In het geval van klachten kunt u deze indienen bij een van de beide beroepsverenigingen.

NIP: College van Toezicht NIP, Postbus 9921, 1006 AP Amsterdam (tel: 020-4106222)

NVO: College van Toezicht NVO, Korte Elisabethstraat 11, 3511 JG Utrecht (tel: 030-2322407)

U kunt zich met zich met uw klacht wenden tot het College van Toezicht van NVO of NIP-bureau. Desgewenst kunt u een kopie van de klachtenprocedure bij ondergetekende aanvragen. Bovendien is er sprake van wettelijk tuchtrecht waaraan u in geval van klachten de beroepsuitoefening kunt toetsen.

Terug naar cursussen